SELAMAT GALUNGAN DAN KUNINGAN

Selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi yang merayakan, 14 April dan 24 April 2021.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun dan menyertai langkah kita menuju jalan Dharma.

You May Also Like

About the Author: rtxadmin